Comrade Nguyen Cong Hoa

Thursday - 19/01/2017 01:29
Họ và tên: Nguyễn Công Hòa Hình đại diện
Ngày sinh: 04/01/1962 1
Giới tính: Nam
Đảng Viên:
Điện thoại: 0313688939
Email: [email protected]
Trình độ: Đại học
Chức vụ: Giám đốc
Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố 18 thị trấn Cát Bà huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng
Quê quán: xã Liên Khê huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng
Phụ trách: Lãnh đạo, quản lý mọi hoạt động và công tác của Ban theo chế độ thủ trưởng và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Ban trước Huyện Uỷ - UBND huyện Cát Hải.
Tóm tắt bản thân:  

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Ranking: 0 - 0 vote
Click on stars to rate this article
NEW NEWS
Reporting Cat Ba
Weather
Hai Phong
Ha Noi
Da Nang
Ho Chi Minh City
Advertisement
 

Copyright 2010 - 2017 © Copyright Management Board Bay Cat Ba archipelago
Managing Unit: People's Committee of Cat Hai district
Implementing Agencies: Management Board Bay Cat Ba archipelago
Responsible for the content:
- Mr. Nguyen Cong Hoa - Director Management Board Bay Cat Ba archipelago.
- Mrs. Nguyen Thuy Lien - Deputy Director of the Management Board of Cat Ba Bay Islands.
Address: Number 104 - Nui Ngoc Road - Cat Ba Town - Cat Hai District - Hai Phong City.
Phone : download 0313.688.939;  Website: http://catbabay.com.vn; Email: [email protected]
Online: 10 Today: 480 This month: 6,575 Total: 1,965,957
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second